Dzięki oferowanym przez nas czynnościom serwisowym będą Państwu mogli zapomnieć o kłopotach związanych z serwisem
urządzeń biurowych. Nasza firma świadczy usługi z zakresu naprawy, przeglądu i konserwacji urządzeń biurowych.
Do zadań naszego serwisu należą m.in.:

- usuwanie awarii w najkrótszym możliwym czasie w miejscu ich użytkowania lub w siedzibie serwisu
- informowanie o stanie technicznym pod kątem dalszej eksploatacji
- sprawdzenie stanu technicznego podzespołów urządzenia
- pomoc i porada przy problemach powstałych w związku z użytkowaniem urządzeń
- porady przy doborze i zakupie nowych urządzeń zgodnie z zapotrzebowaniem
- informowanie o stanie technicznym pod kątem dalszej eksploatacji urządzeń drukujących
XeFax s.c.  ul. Terebelska 45  Biała Podlaska
  tel. 83 344 02 48 (509 864 920 / 509 830 770)  e-mail: xefax@xefax.pl
Dzięki oferowanym przez nas czynnościom
serwisowym będą Państwu mogli zapomnieć o
kłopotach związanych z serwisem urządzeń
biurowych. Nasza firma świadczy usługi z
zakresu naprawy, przeglądu i konserwacji
urządzeń biurowych.
Do zadań naszego serwisu należą m.in.:
- usuwanie awarii w najkrótszym możliwym
czasie w miejscu ich użytkowania lub w siedzibie
serwisu
- informowanie o stanie technicznym pod kątem
dalszej eksploatacji
- sprawdzenie stanu technicznego
podzespołów urządzenia
- pomoc i porada przy problemach powstałych
w związku z użytkowaniem urządzeń
- porady przy doborze i zakupie nowych
urządzeń zgodnie z zapotrzebowaniem
- informowanie o stanie technicznym pod kątem
dalszej eksploatacji urządzeń drukujących.
XeFax s.c.  ul. Terebelska 45  Biała Podlaska
tel. 83 344 02 48 (509 864 920 / 509 830 770) 
e-mail: xefax@xefax.pl
Dzięki oferowanym przez nas czynnościom serwisowym będą Państwu mogli zapomnieć o
kłopotach związanych z serwisem urządzeń biurowych. Nasza firma świadczy usługi z zakresu
naprawy, przeglądu i konserwacji urządzeń biurowych.
Do zadań naszego serwisu należą m.in.:

- usuwanie awarii w najkrótszym możliwym czasie w miejscu ich użytkowania lub w siedzibie serwisu
- informowanie o stanie technicznym pod kątem dalszej eksploatacji
- sprawdzenie stanu technicznego podzespołów urządzenia
- pomoc i porada przy problemach powstałych w związku z użytkowaniem urządzeń
- porady przy doborze i zakupie nowych urządzeń zgodnie z zapotrzebowaniem
- informowanie o stanie technicznym pod kątem dalszej eksploatacji urządzeń drukujących